Σκοποί

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Σκοποί

1.   Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των Λιμενικών που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές που υπάγονται στην πρώτη Περιφερειακή Διοίκηση τον Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή προσδιορίζεται τοπικά στα άρθρα 1 έως 11 του Προεδρικού Διατάγματος 81/2014, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ήτοι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, στο Λιμεναρχείο Κορίνθου, στο Λιμεναρχείο Αίγινας, στο Λιμεναρχείο Σπετσών, στο Λιμεναρχείο Ύδρας και στο Λιμεναρχείο Πόρου.

2. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή της Θέσης και των συμφερόντων του προσωπικού τον Λιμενικού Σώματος ως μελών τον κοινωνικού συνόλου της τοπικής κοινωνίας και ως εργαζομένων σε μια δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία, με τρόπο που σέβεται τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Σωμάτων Ασφαλείας.

3.   Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των θεσμικών, εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συλλογικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των Λιμενικών.

4. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης με τους δημόσιους λειτουργούς, τους εργαζόμενος όλης της χώρας καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αναγκών ασφαλείας της Χώρας και της φύσης του επαγγέλματος.

5.   Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας και με τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Σωμάτων Ασφαλείας.

6.   Ο αγώνας για κοινωνική πρόοδο και ειρήνη.

7.   Η ενημέρωση των Λιμενικών, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία, όταν τίθενται ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων και κανονισμών στα διάφορα επίπεδα διοίκησης των Σωμάτων Ασφαλείας.

8.   Η προστασία των Λιμενικών από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από διάφορα επίπεδα διοίκησης των Σωμάτων Ασφαλείας.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage