1η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.(Π.Δ. 81/14)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

1η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.(Π.Δ. 81/14)

1η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

με έδρα τον Πειραιά και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της νήσου Κυθήρων, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά
1.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής:
α. Από τη δυτική άκρα νήσου Μεγάλης Κυράς μέχρι το ανατολικό άκρο των εκβολών του Κηφισού ποταμού.
β. Τη νήσο Σαλαμίνα με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, εξαιρουμένης της θαλάσσιας περιοχής πέραν των εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της που ορίζονται από την άκρα Καράς μέχρι την άκρα Πέτρα Καλογήρου, καθώς και τις νησίδες Λέρος, Κανάκια, Περιστέρια, Πέρανη, Ψυττάλεια, Αταλάντη, Μυρμήγκια και Άγιος Γιώργης.
2.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα την Ακτή Τζελέπη, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από τη νοητή ευθεία που ενώνει τον πράσινο και τον κόκκινο φανό εισόδου του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά και την αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται εσωτερικά αυτών.
3.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα στο Κερατσίνι, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Από τη θέση ανατολικό άκρο όρμου Αρμός Περάματος μέχρι την εξωτερική πλευρά του πράσινου φανού εισόδου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.
β. Τις νησίδες Ψυτάλλεια, Αταλάντη και Μυρμήγκια Σαλαμίνας.
γ. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από την εξωτερική πλευρά του πράσινου φανού εισόδου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, το γεωγραφικό στίγμα φ: 370 50'Β, λ: 230 31'Α, τα δυτικά όρια του αγκυροβολίου Πειραιά όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται, τη θέση άκρα Κυνοσούρα καθώς και τη θέση ανατολικό άκρο όρμου Αρμός Περάματος.
4.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ' Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα στη Σαλαμίνα, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Τη νήσο Σαλαμίνα,
β. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τη θέση άκρα Καρά, το γεωγραφικό στίγμα φ: 370 57,58' Β, λ: 230 15' Α, το γεωγραφικό στίγμα φ: 37° 50'Β λ: 230 16,6' Α, το γεωγραφικό στίγμα φ:370 50'Β λ: 230 31'Α, τα δυτικά όρια του αγκυροβολίου Πειραιά όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται, τη θέση άκρα Κυνοσούρα, το γεωγραφικό στίγμα φ: 370 57,65' Β, λ: 230 33' Α, το γεωγραφικό στίγμα φ: 370 58, 18' Β, λ: 230 32,7' Α, τη θέση δυτικό άκρο της νησίδας Μεγάλη Κυρά μέχρι την άκρα Πέτρα Καλογήρου.
γ. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μέχρι 100 μέτρα από τις βόρειες ακτές της νήσου Σαλαμίνας, από τη θέση άκρα Πέτρα Καλογήρου μέχρι τη θέση άκρα Καρά.
δ. Τις νησίδες Άγιος Γεώργιος, Λέρος, Κανάκια, Πέρανη και Περιστέρια.
5.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Δ' Λιμενικού Τμήματος Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με έδρα στο Πέραμα Αττικής, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Από το ανατολικό άκρο όρμου Αρμός Περάματος μέχρι το δυτικό άκρο της νησίδας Μεγάλη Κυρά.
β. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ της νοητής ευθείας που ενώνει τη θέση ανατολικό άκρο όρμου Αρμός Περάματος με τη θέση άκρο Κυνοσούρα, το γεωγραφικό στίγμα φ:370 57,65' Β, λ: 230 33' Α, το γεωγραφικό στίγμα φ: 370 58, 18' Β, λ: 230 32,7' Α και τη θέση Δυτικό άκρο της νησίδας Μεγάλη Κυρά.
6.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Ε' Λιμενικού Τμήματος Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με έδρα το λιμένα Ζέας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Από το ανατολικό άκρο των εκβολών του Κηφισού ποταμού μέχρι την εξωτερική πλευρά του πράσινου φανού εισόδου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.
β. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ της εξωτερικής πλευράς του πράσινου φανού εισόδου Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 5 0'Β, λ: 230 31'Α, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 49,38'Β λ: 230 35,9'Α, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 50,82' Β λ: 230 39,95'Α, τα ανατολικά όρια του αγκυροβολίου Όρμου Φαλήρου, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται, και του ανατολικού άκρου των εκβολών του Κηφισού ποταμού.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας
1.α. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, που ιδρύθηκε με το διάταγμα 5/1941 «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εν Ραφίνη» (Α' 246), μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το β.δ. 360/1970 «Περί μετατάξεως του Υπολιμεναρχείου Ραφήνας εις Λιμεναρχείον και καθορισμού της περιφερείας δικαιοδοσίας τούτου» (Α' 114) και σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με το π.δ. 47/1994 «Μετάταξη Λιμεναρχείου Ραφήνας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο, ίδρυση σε αυτό Α' Λιμενικού Τμήματος και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλη αρμοδιότητός του» (Α' 33), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται επί των ακτών της Αττικής προς βορρά από το Σέσι Γραμματικού Αττικής νοτίου Ευβοϊκού κόλπου, συμπεριλαμβανόμενου, και προς νότο μέχρι την άκρα Μαυρονέρι, τις νησίδες Ράφτης, Κορώνι, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
β. Τα θαλάσσια όρια των Λιμενικών Αρχών Ραφήνας και Καρύστου καθορίζονται από τη νοητή γραμμή μέσης απόστασης μεταξύ των ακτογραμμών επί της Αττικής και Εύβοιας αντίστοιχα.
2.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Μαρκόπουλο Μεσογαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 47/1994 «Μετάταξη Λιμεναρχείου Ραφήνας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο, ίδρυση σ’ αυτό Α' Λιμενικού Τμήματος και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητός του» (Α' 33), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται επί των ακτών της Αττικής στο νότιο Ευβοϊκό από τον όρμο Βραυρώνας, συμπεριλαμβανομένου, μέχρι την άκρα Μαυρονέρι, τις νησίδες Ράφτης, Κορώνι, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
3.Το Β' Λιμενικό Τμήμα Αρτέμιδας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 324/1995 «'Ιδρυση Β', Γ' και Δ' Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας» (Α' 175), καταργείται.
4.Το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μάκρης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 324/1995 «'Ιδρυση Β', Γ' και Δ' Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας» (Α' 175), καταργείται.
5.Το Δ' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας με έδρα στην Αγία Μαρίνα, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 324/1995 «'Ιδρυση Β', Γ' και Δ' Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας» (Α' 175), καταργείται.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας
1.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, που ιδρύθηκε με το β.δ. από 18.03.1939 «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εν Ελευσίνι» (Α' 106), μετατάχθηκε σε Υπολιμεναρχείο με το β.δ. από 19.02.1951 «Περί μετατάξεως του Λιμενικού Σταθμού Ελευσίνος εις Υπολιμεναρχείον» (Α' 85), σε Λιμεναρχείο με το β.δ. 494/1969 «Περί μετατάξεως του Υπολιμεναρχείου Ελευσίνος εις Λιμεναρχείον και καθορισμού της περιφερείας δικαιοδοσίας τούτου» (Α' 149) και τελικώς σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με το β.δ. 215/73 «Περί μετατάξεως ενίων Λιμενικών Αρχών και καθορισμού των περιφερειών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών» (Α' 65), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής: α. Από τη δυτική άκρα νήσου Μεγάλης Κυράς μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες (Κακή Σκάλα) Αττικής.
β. Τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνας, μέχρις αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της νήσου Σαλαμίνας.
γ. Επί του κόλπου Μεγάρων, τη θαλάσσια περιοχή η οποία περικλείεται από τις ακτές της Αττικής και τη νοητή γραμμή που συνδέει προς δυσμάς την άκρα Καράς Σαλαμίνας με τα βόρεια όρια του αγκυροβολίου του Λιμένα Πειραιά στην περιοχή αυτή.
δ. Τις νησίδες Μακρονήσι, Ρεβυθούσα, Πάχη, Παχάκι, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
2.α.Το Δ' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας που ιδρύθηκε με το π.δ. 224/1993 «'Ιδρυση Δ' Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του, τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Ελευσίνας, καθώς και της τοπικής αρμοδιότητας των Γ' και Ζ' Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και του Γ' Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας» (Α' 91), μετονομάζεται σε Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, με έδρα τον Σκαραμαγκά.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Σκαραμαγκά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής: αα) Από τη δυτική άκρα της νήσου Μεγάλης Κυράς μέχρι τη θέση Λίμνη Κουμουνδούρου με γεωγραφικό στίγμα φ: 380 01'66'' Β και λ: 230 35'93''Α.
ββ) Τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνας μέχρις αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της νήσου Σαλαμίνας.
3.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Ναυπηγείων Ελευσίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας που ιδρύθηκε με το π.δ. 1034/1981 «Περί συστάσεως Α' και Β' Λιμενικών Τμημάτων εν τω Κεντρικώ Λιμεναρχείω Ελευσίνας και καθορισμού της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητος αυτών» (Α' 254) με έδρα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Επί των ακτών της Αττικής στο Κόλπο Ελευσίνας από την θέση με γεωγραφικό στίγμα φ: 380 02'Β και λ: 0230 29'52''Α μέχρι τη Νέα Πέραμο και την θέση με γεωγραφικό στίγμα φ: 380 00'24''Β και λ: 230 26'Α.
β. Τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνας μέχρις αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της νήσου Σαλαμίνας.
4.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ' Λιμενικού Τμήματος Πάχης Μεγάρων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας που ιδρύθηκε με το π.δ. 56/87 «'Ιδρυση Γ' Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλη αρμοδιότητας και κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Μεγάρων» (Α' 36) με έδρα το Πέραμα Μεγάρων, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Από τη Νέα Πέραμο και τη θέση με γεωγραφικό στίγμα φ: 380 00'24''Β και λ: 230 26'Α και προς δυσμάς μέχρι τις Σκυρωνίδες πέτρες (Κακή Σκάλα) και τη θέση με γεωγραφικό στίγμα φ: 370 58'27''Β και λ: 230 17'15''Α, συμπεριλαμβανομένων των νησίδων Μακρονήσι, Ρεβυθούσας, Πάχης, Παχάκι, καθώς και των παρακείμενων βραχονησίδων.
β. Επί του κόλπου Ελευσίνας τη θαλάσσια περιοχή μέχρις αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της νήσου Σαλαμίνας. Επί του κόλπου Μεγάρων, τη θαλάσσια περιοχή η οποία περικλείεται από τις ακτές της Αττικής και τη νοητή γραμμή που συνδέει προς δυσμάς την άκρα Καράς Σαλαμίνας με τα βόρια όρια του αγκυροβολίου του Λιμένα Πειραιά στην περιοχή αυτή.
5.Το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας με έδρα τον Ασπρόπυργο που ιδρύθηκε με το π.δ. 1034/1981 «Περί συστάσεως Α' και Β' Λιμενικών Τμημάτων εν τω Κεντρικώ Λιμεναρχείω Ελευσίνας και καθορισμού της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητος αυτών» (Α' 254) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 126/1982 «Τροποποίηση του Π.Δ. 1034/81 «περί συστάσεως Α' και Β' Λιμενικών Τμημάτων εν τω Κεντρικώ Λιμεναρχείω Ελευσίνας και καθορισμού της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητος αυτών»» (Α' 19), καταργείται.
6.Ο Λιμενικός Σταθμός Πόρτο Γερμενό που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 11068/20/84/27.6.1984 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «'Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στο ΠΟΡΤΟΓΕΡΜΕΝΟ» (Β' 457), καταργείται.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου
1.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, που ιδρύθηκε με το π.δ. από 27.05.1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α' 104), και μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το β.δ. 277/1971 «Περί μετατάξεως των Υπολιμεναρχείων Αιγίνης, Σπετσών και Λαυρίου εις Λιμεναρχεία και καθορισμού της περιφερείας δικαιοδοσίας τούτων» (Α' 84) και σε Κεντρικό Λιμεναρχείο με το π.δ. 82/2003 «Μετάταξη Λιμενικών Αρχών» (Α' 78), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής:
α. Δυτικά από το 44ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού ΑθηνώνΣουνίου και ανατολικά μέχρι την άκρα Μαυρονέρι Αττικής.
β. Τις νήσους Κέα, Μακρόνησο, Αγ. Γεώργιο, Πάτροκλο, Αρσίδα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
2.α.Ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιάς Φωκαίας, που ιδρύθηκε με το από 27.03.1944 Κανονιστικό Διάταγμα «Περί συστάσεως λιμενικού σταθμού εις Ανάβυσσον» (Α' 80), μετατάσσεται σε Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου με έδρα την Παλαιά Φώκαια Αττικής.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Φώκαιας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από το 44ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Αθηνών Σουνίου μέχρι το 64ο χιλιόμετρο στον όρμο Χάρακα, συμπεριλαμβανομένου, τις νησίδες Πάτροκλο, Αρσίδα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
3.α. Ο Λιμενικός Σταθμός Κέας, που ιδρύθηκε με την αριθ. 7430/2094/22.01.1969 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί συστάσεως Λιμενικών Σταθμών» (Β' 65), μετατάσσεται σε Β' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, με έδρα το λιμάνι της νήσου Κέας.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στην νήσο Κέα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Λιμεναρχείο Σαρωνικού
1.α.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που ιδρύθηκε με το π.δ. 5/2003 (Α' 4) με έδρα το Δήμο Γλυφάδας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής:
αα. Από το ανατολικό άκρο των εκβολών του Κηφισού ποταμού βόρεια μέχρι του 44ου χιλιομέτρου της δημόσιας οδού ΑθηνώνΣουνίου νότια.
ββ. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ του ανατολικού άκρου των εκβολών του Κηφισού ποταμού, των ανατολικών ορίων του αγκυροβολίου Όρμου Φαλήρου, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 50,82' Β λ: 230 39,95'Α, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 49,38'Β λ: 230 35,9'Α, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 47',4''Β λ: 230 37',2''Α, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 38,8'Β λ:0230 33,8'Α, του γεωγραφικού στίγματος φ:370 39',35''Β λ: 230 42'Α και της θέσης του 44ου χιλιομέτρου της δημόσιας οδού Αθηνών Σουνίου.
γγ. Τις νησίδες Υδρούσσα, Μερμήγκια, Φλέβες και Ποντικονήσι.
β. Το Λιμεναρχείο Σαρωνικού δεν ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του αρμοδιότητες ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων στην ορισμένη ζώνη Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων του λιμένα Πειραιά.
2.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Φλοίσβου με έδρα τη Μαρίνα Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής:
α. Από τη θέση άκρα Αγίου Κοσμά μέχρι το ανατολικό άκρο των εκβολών του Κηφισού ποταμού.
β. Τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ του ανατολικού άκρου των εκβολών του Κηφισού ποταμού, των ανατολικών ορίων του αγκυροβολίου Όρμου Φαλήρου, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 50,82' Β λ: 230 39,95'Α και της θέσης άκρα Αγίου Κοσμά.
3.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Βουλιαγμένης με έδρα τη Βουλιαγμένη, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, τους όρμους, και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής: α. Από το 44ου χιλιόμετρο της δημοσίας οδού ΑθηνώνΣουνίου μέχρι τη θέση άκρα Καβούρι.
β. Τις νησίδες Φλέβες και Ποντικονήσι, και τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ της θέσης άκρα Καβούρι, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 38',8''Β λ: 230 33',8'' Α, του γεωγραφικού στίγματος φ: 370 39',35''Β λ: 230 42'Α και της θέσης 44ου χιλιόμετρο της δημοσίας οδού ΑθηνώνΣουνίου.

Λιμεναρχείο Κορίνθου
1.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου το οποίο ιδρύθηκε με την αριθ. 45552/5819/15091947 «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Κόρινθον» (Β' 136), μετατάχθηκε σε Υπολιμεναρχείο με το π.δ. 420/72 «Περί μετατάξεως του Λιμενικού Σταθμού Κορίνθου εις Υπολιμεναρχείον και τροποποιήσεως της περιφερείας του Λιμεναρχείου Ισθμίας» (Α' 309) και σε Λιμεναρχείο με το π.δ. 263/1988 «Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Κορίνθου σε Λιμεναρχείο» (Α' 260), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής:
α. Επί των ακτών της Πελοποννήσου από την άκρα Λυκοποριάς Κορινθίας μέχρι την άκρα Νησίδα στον Κόλπου Επιδαύρου.
β. Επί της Στερεάς Ελλάδας από την άκρα Πούντα στον Κορινθιακό Κόλπο μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες (Κακιά Σκάλα) Αττικής.
γ. Τις νησίδες Αλκυονίδες, Εβραίος, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
2.α.Το Α' Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ισθμίας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 319/1988 «'Ιδρυση Α' Λιμενικού Τμήματος στο Λιμεναρχείο ΙΣΘΜΙΑΣ, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλη αρμοδιότητάς του και κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού στο Λιμάνι Αγίων Θεοδώρων» (Α' 148), μετατάσσεται σε Α' Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Κορίνθου, με έδρα το λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων του Λιμεναρχείου Κορίνθου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την άκρα Σουσάκι Κορινθίας μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες (Κακιά Σκάλα) Αττικής, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
3.α.Το Λιμεναρχείο Ισθμίας που ιδρύθηκε με το π.δ. από 27051927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α' 104), μετατάσσεται σε Β' Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Κορίνθου, με έδρα την Ισθμία Κορινθίας.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β' Λιμενικού Τμήματος Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται ως εξής: αα. Επί των ακτών της Στερεάς Ελλάδας τριακόσια (300) μέτρα από τον κυματοθραύστη εισόδου της Διώρυγας Κορίνθου στον Κορινθιακό Κόλπο μέχρι την άκρα Σουσάκι Κορινθίας.
ββ. Επί των ακτών της Πελοποννήσου τριακόσια (300) μέτρα από τον κυματοθραύστη εισόδου της Διώρυγας Κορίνθου στον Κορινθιακό Κόλπο μέχρι την άκρα Σπειρί.
γγ. Τη νησίδα Εβραίος, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
4.α.Ο Λιμενικός Σταθμός Παλαιάς Επιδαύρου, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 56443/11583/1966 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Παλαιάν Επίδαυρον» (Β' 467/1966), μετατάσσεται σε Γ' Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Κορίνθου, με έδρα την Παλαιά Επίδαυρο Αργολίδας.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ' Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Επιδαύρου του Λιμεναρχείου Κορίνθου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την άκρα Σπειρί μέχρι την άκρα Νησίδα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
5.α.Ο Λιμενικός Σταθμός Κιάτου που ιδρύθηκε με την αριθ. 55936/8587/01.06.1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Κιάτον» (Β' 271) μετατάσσεται σε Δ' Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Κορίνθου, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Δ' Λιμενικού Τμήματος Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την άκρα Λυκοποριάς Κορινθίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού Ζαπάντη Κορινθίας, μη συμπεριλαμβανόμενων.

Λιμεναρχείο Αίγινας
1.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Αίγινας, που ιδρύθηκε με το π.δ. από 27.05.1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α' 104), και μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το β.δ. 277/1971 «Περί μετατάξεως των Υπολιμεναρχείων Αιγίνης, Σπετσών και Λαυρίου εις Λιμεναρχεία και καθορισμού της περιφερείας δικαιοδοσίας των» (Α' 84), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στις νήσους Αίγινα, Αγκίστρι, τις νησίδες Κυρά, Διαπόρια, Λαγούσες, Μονή, Υψηλή, Πλατειά, Δορούσα, Μετώπη, Σταχτορρόη, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
2.Ο Λιμενικός Σταθμός Αγκιστρίου του Λιμεναρχείου Αίγινας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 275/1999 «'Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθ’ύλην αρμοδιότητάς του» (Α' 230), καταργείται.

Λιμεναρχείο Σπετσών
Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Σπετσών, που ιδρύθηκε με το π.δ. από 27.05.1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α' 104), και μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το β.δ. 277/1971 «Περί μετατάξεως των Υπολιμεναρχείων Αιγίνης, Σπετσών και Λαυρίου εις Λιμεναρχεία και καθορισμού της περιφερείας δικαιοδοσίας των» (Α' 84), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στη νήσο Σπέτσες, τις νησίδες Σπετσοπούλα, Παραπόλα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Λιμεναρχείο Ύδρας
Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Ύδρας, που ιδρύθηκε με το π.δ. από 27.05.1927 «Περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α' 104), και μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το π.δ. 82/2003 «Μετάταξη Λιμενικών Αρχών» (Α' 78), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στη νήσο Ύδρα, τις νησίδες Δοκός, Σταυρός, Τρίκερι, Αλέξανδρος, Πετάσσι, Ποντικός, Κιβωτός, Άγιος Νικόλαος, Καρτέλι, Βέντζα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Λιμεναρχείο Πόρου
1.Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πόρου, που ιδρύθηκε με το διάταγμα από 10.07.1941 «Περί συστάσεως Υπολιμεναρχείου Πόρου» (Α' 233), και μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο με το π.δ. 82/2003 «Μετάταξη Λιμενικών Αρχών» (Α' 78), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται ως εξής:
α. Στη νήσο Πόρο, τις νησίδες Μόδι, Πλατειά, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
β. Επί των ακτών της Πελοποννήσου από την άκρα Νησίδα στον Κόλπο Επιδαύρου Αργολίδας μέχρι το Ακρωτήριο Σκύλλαιο Τροιζηνίας νότια, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
2.α.Ο Λιμενικός Σταθμός Μεθάνων, που ιδρύθηκε με την αριθ. 49158/5661/01.08.1950 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί συστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Μέθανα» (Β' 131) μετατάσσεται σε Α' Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Πόρου, με έδρα τα Μέθανα.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α' Λιμενικού Τμήματος Μεθάνων του Λιμεναρχείου Πόρου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται επί των ακτών της Πελοποννήσου από την άκρα Νησίδα στον Κόλπο Επιδαύρου Αργολίδας μέχρι το Ακρωτήριο Σκύλλαιο Τροιζηνίας νότια, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage