Ο Προέδρος της Ε.Λ.Κ. Αθουσάκης Μανώλης στο 2ο Συνέδριο της Π.Ο.Λ. (VIDEO)

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

18 Απριλίου 2022

Ο Προέδρος της Ε.Λ.Κ. Αθουσάκης Μανώλης στο 2ο Συνέδριο της Π.Ο.Λ. (VIDEO)


Τοποθέτηση Προέδρου Ένωσης Λιμενικών Κρήτης Αθουσάκη Εμμανουήλ στο 2ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών Π.Ο.Λ. την 15-04-2022


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage