Θετική εξέλιξη αιτήματος μας για χορήγηση αδειών Ν.4808 και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

29 Μαρτίου 2022

Θετική εξέλιξη αιτήματος μας για χορήγηση αδειών Ν.4808 και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

.com/img/a/

               Κατόπιν ανάδειξης από την ομοσπονδία μας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών , (εδώ)  των θετικών για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ διατάξεων του Ν.4808/21 και μετά από αίτημά μας , ενημερώνουμε ότι εντός του μηνός Απριλίου ,υπολογίζεται ότι  θα ξεκινήσει η χορήγηση  των αναφερομένων άδειων των  άρθρων 28 και 27.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη  γονική άδεια των τεσσάρων μηνών , εκ των οποίων οι δύο με αποδοχές, καθώς και την άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία  λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) εξακολουθούμε να  διεκδικούμε την  ίσης όροις μεταχείριση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την δυνατότητα χρήσης και από στους συναδέλφους ,όλων των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1158 όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ν.4808/21..com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage