ΕΛΑΑK: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

23 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΑΑK: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου


 Σας γνωρίζουμε ότι την 18/12/21 διεξήχθη Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με θέμα  ̈ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ̈ μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α ́ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β ́ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΛΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΟΡΔΩΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


          ΞΥΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage