Εκλογές και νέο ΔΣ στην ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος.

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

22 Δεκεμβρίου 2021

Εκλογές και νέο ΔΣ στην ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος.


Με τη μεγάλη συμμετοχή των συνάδελφων πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία της ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος για την ανάδειξη ΔΣ, αντιπροσώπων στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (ΠΟΛ)  και στην ΑΔΕΔΥ.


Η σύνθεση του νέου ΔΣ της Ένωσης είναι η εξής :


Κυράνης Κων/νος Πρόεδρος

Σιδέρης Γαβριήλ Αντιπρόεδρος

Νέστωρ Κοντογιάννης Β Αντιπρόεδρος

Μαχαίρας Νικόλαος Γεν. Γραμματέας

Σουλίνας Χαράλαμπος Αν.Γεν. Γραμματέας

Καλαμίδας Στέφανος Ταμίας

Κολτσίδας Ευάγγελος Γραμματέας Οργανωτικού


Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να διεκδικεί, να αγωνίζεται παραμένοντας σταθερή στις  αρχές του συνδικαλιστικού μας κινήματος που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των συνάδελφων.


       Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Κυράνης Κωνσταντίνος                                                              Μαχαίρας Νικόλαος Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage