Π.Ο.Λ.: Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων με έκδοση διευκρινιστικής διαταγής

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

23 Απριλίου 2021

Π.Ο.Λ.: Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων με έκδοση διευκρινιστικής διαταγής


 

Σε συνέχεια της από 20-04-2021 ανακοίνωσης – ενημέρωσης για τις δηλώσεις τόπου επιλογής και κοινωνικών κριτηρίων ( https://www.omospondia.gr/2021/04/blog-post_6.html ) και λόγω ότι έχουν προκύψει ερωτήματα κατά την διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσης του τόπου προτίμησης και των κοινωνικών κριτηρίων αιτούμαστε :

 

·         Αντί της υποβολής πρόσφατου  αντίγραφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ως αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας ή κατοικίας προς παραχώρηση από το γονέα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από γονέα του συζύγου ή της συζύγου του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και της άνευ ουσίας υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986   για την αποδεδειγμένα δυνατότητα της άμεσης εγκατάστασης του στελέχους, την αντικατάσταση τους με την υποβολή μόνο μιας  υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του στελέχους  στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του  ακινήτου το οποίο θα δηλώνεται ως στέγη ως κάτωθι: ο ΑΤΑΚ - ( Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) , η διεύθυνση  , το είδος του εμπράγματος δικαιώματος ( πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας )  καθώς και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση παραχώρησης από γονείς να ζητείται  υπεύθυνη δήλωση του παραχωρούντα στην οποία θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία.

 

·         Την έκδοση διευκρινιστικής με  επίσημες απαντήσεις επί της διαδικασίας για τα υπόλοιπα ερωτήματα – προβλήματα που έχουν προκύψει και έχουν απαντηθεί προφορικά.

 

Ως εκ τούτου ζητούμε και την επίσημη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (29/04) για υποβολή των δηλώσεων.Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage