«Εκλογική εγκύκλιος για Αρχαιρεσίες ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Ε.Λ.Α.Α.Κ.) »

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

05 Φεβρουαρίου 2021

«Εκλογική εγκύκλιος για Αρχαιρεσίες ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Ε.Λ.Α.Α.Κ.) »

 


Με τη παρούσα εκλογική εγκύκλιο σας γνωστοποιούμε τον τρόπο και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Α) Για Δ.Σ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Β) Για ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ) Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ (Π.Ο.Λ)

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην έδρα της ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη 92-94 3ος  όροφος (γραφείο Γ7) στον Πειραιά

την ΚΥΡΙΑΚΗ 21-02-2021 από ώρα 09:00 έως 18:00, αυτοπροσώπως ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δικαστικού Αντιπροσώπου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής  ταυτότητας.

Τα μέλη ψηφίζουν ως εξής:

 Θέτουν το σταυρό προτίμησης αριστερά του ονόματος των υποψηφίων που διαλαμβάνονται, στο ψηφοδέλτιο.

Α) Για το Δ.Σ μέχρι και τέσσερις  (04) σταυρούς προτίμησης.

Β) Για την Ε.Ε μέχρι ένα (01) σταυρό προτίμησης.

Γ) Για Αντιπροσώπους στην Π.Ο.Λ. μέχρι ένα (01) σταυρό προτίμησης.

v  Σύμφωνα με το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (Π.Ο.Λ.)  η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με μέτρο το 1/20 ενώ ο τελευταίος αντιπρόσωπος εκλέγεται με το κλάσμα 1/10 . Επίσης οι 2 πρώτοι σε ψήφους εκλέγονται αυτοδικαίως και τις υπόλοιπες θέσεις των αντιπροσώπων καταλαμβάνουν οι επόμενοι σε σειρά βάση των όσων προβλέπει το καταστατικό της Π.Ο.Λ. για το εκλογικό μέτρο των αντιπροσώπων σε αυτή.   

v  Οι εκλογές θα διεξαχθούν τηρώντας απόλυτα τα μέτρα προφύλαξης από COVID-19 καθώς τα μέλη που ψηφίζουν θα προσέρχονται ένας-ένας.

 

Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage