ΦΕΚ: Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

19 Φεβρουαρίου 2021

ΦΕΚ: Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.


 Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ειδικότητας  Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage