ΕΠΛΣ ΑΝ. Μακεδονίας & Θράκης : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

17 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΛΣ ΑΝ. Μακεδονίας & Θράκης : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών


 

 Σας ανακοινώνουμε αποτελέσματα αρχαιρεσιών της ένωσης μας  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

    Α΄ Αντιπρόεδρος:ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5112 τηλ: 6973740561)

    Β΄Αντιπρόεδρος : BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Νικόλαος (Ανθ/ρχος  Λ.Σ ΑΜ: 3220 τηλ: 6932524055)

    Γενικός Γραμματέας: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 4720 τηλ: 6973033521)

    Αναπ/τής  Γ.Γραμματέας :  ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης  (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 4755 τηλ: 6974901763)

    Ταμίας :ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημήτριος (Αρχ/στης Λ.Σ ΑΜ: 6603 τηλ: 6974099939)

 ΕιδικόςΓραμ. Οργανωτικού:ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Αναστάσιος (Σημ/ρος  Λ.Σ ΑΜ: 3678 τηλ: 6938077170)

   

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

                               ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

                               ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς (Ανθ/στης Λ.Σ. ΑΜ: 4383 τηλ: 6944955233)

                               ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος ( Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ:4537 τηλ:6971601421)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Πρόεδρος : ΤΡΑΚΑΛΙΑΡΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος (Σημ/ρος Λ.Σ ΑΜ: 3352 τηλ:6936148558)

           Μέλοι: ΒΕΝΕΤΗΣ Δημοσθένης ( Σημ/ρος Λ.Σ ΑΜ: 4040 τηλ:6985828330)    

                       ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεμιστοκλής ( Αρχ/στης Λ.Σ ΑΜ: 6618 τηλ:6944419492)

Εκπρόσωπος για την ΠΟΛ:

                                   ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Ανθ/στης Λ.Σ ΑΜ: 5195 τηλ: 6932222647)

  Παρακαλούμε για την  ενημέρωσή σας.

                 Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας


      ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων                                         ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος

 


Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage